BCRP

Въведение

Рак на гърдата резистентният протеин (BCRP или ABCG2) е ефлукс транспортер, който принадлежи към ABC суперсемейството (ATP-свързваща касета). Той се кодира от гена, изолиран за първи път от рак на гърдата клетки през 1998 г. BCRP се състои от 655 аминокиселини и има молекулно тегло 72 kDa. BCRP медиира резистентност към структурно и фармакологично разнообразен цитостатик наркотици in рак клетки, като ги „изпомпва“ от раковите клетки. Това означава, че противораковият наркотици не може да влезе в клетките и да упражни фармакологичните си ефекти.

Транспортен механизъм

BCRP е активен транспортиращ поток, който транспортира своите субстрати от клетъчната мембрана, където е локализиран, обратно към външното пространство. Този транспорт е възможен и срещу концентрация градиент поради използването на енергия от АТФ.

Основа

BCRP има много широка субстратна специфичност и следователно може да транспортира много различни вещества, включително многобройни фармацевтични агенти. Те включват, например, антивиралия, хинолони, статини, различни цитостатични наркотици, и киназни инхибитори.

Възникване и функция

BCRP се намира не само в рак клетки, но е физиологичен преносител, открит в много органи, включително червата, черен дроб, кръв-мозък бариера, плацента, и бъбрек. Смята се, че е защитен механизъм, който предпазва тялото и клетките от вредни вещества, като образува бариера срещу тях и насърчава техните отстраняване от организма. Освен това съществуват и други физиологични функции.

Значение за лекарствената терапия

Тъй като BCRP е бариера за фармацевтичните агенти, субстратите BCRP могат да достигнат до мястото на действие неадекватно. Такъв е случаят с така наречената мултирезистентност (MDR) или резистентност на рак клетки към химиотерапевтични средства (виж по-горе). BCRP субстратите са податливи на наркотици взаимодействия. Когато те се прилагат едновременно с инхибитор на BCRP като кетоконазол или ХИВ протеазни инхибитори, концентрациите в тялото се увеличават. Това увеличава риска за неблагоприятни ефекти.