Базофилни гранулоцити: Какво означава кръвната Ви стойност

Какво представляват базофилните гранулоцити?

Базофилните гранулоцити участват например в защитата срещу паразити. Те обаче могат да бъдат и причинители на възпалителни реакции и алергични реакции. Вътре в тях те пренасят вещества-пратеници, които, когато бъдат освободени, могат да причинят или засилят алергична реакция. Ако базофилните гранулоцити мигрират в кожата, например, и освободят там веществото хистамин, те причиняват силен сърбеж.

Кога се определят базофилни гранулоцити в кръвта?

Съотношението на базофилните гранулоцити се определя в така наречената диференциална кръвна картина, ако има съмнение за определени кръвни заболявания или инфекции с паразити.

Базофилни гранулоцити – нормални стойности

Нормалните стойности за базофилите се изразяват като процент (пропорция от общия брой левкоцити):

женски пол

мъж

до 14 дни

0,1 - 0,6%

0,1 - 0,8%

15 - 60 дни

0,0 - 0,5%

0,0 - 0,6%

61 дни до 1 година

0,0 - 0,6%

0,0 - 0,6%

0,0 - 0,6%

0,1 - 0,6%

6 до 17 години

0,0 - 0,6%

0,0 - 0,7%

от 18 години

0,1 - 1,2%

0,2 - 1,2%

Кога има твърде малко базофилни гранулоцити в кръвта?

Възможни причини за намален брой базофили са например:

  • Химикали (като бензен)
  • Лекарства
  • Радиация (напр. лъчева терапия за рак)
  • стрес
  • някои заболявания като хипертиреоидизъм, миелодиспластичен синдром

Кога има твърде много базофилни гранулоцити в кръвта?

Често всички форми на левкоцити се откриват в повишен брой в кръвта по време на инфекции. Само в редки случаи се увеличава изключително броят на базофилните гранулоцити.

Делът на базофилите се увеличава, например, при следните заболявания:

  • някои форми на рак на кръвта (хронична миелоидна левкемия, базофилна левкемия)
  • полицитемия (патологична пролиферация на червени кръвни клетки, но също и на бели кръвни клетки)
  • Ревматизъм.
  • улцерозен колит
  • Паразити в тялото

Какво да направите, ако има твърде много или твърде малко базофили?

В допълнение към кръвните клетки трябва да се определят и други стойности в кръвта, за да се открие причината за повишен или намален брой базофилни гранулоцити. При необходимост следва изследване на костен мозък. Ако в тялото може да се открие паразитно заразяване, много често в кръвта могат да се открият твърде много базофилни гранулоцити. След това инфекцията се лекува съответно.