Бактериален холангит: Профилактика

Следните мерки намаляват риска от рецидив (рецидив на заболяването) - вторична профилактика:

  • Поставяне на пластмасови ендопротези - запазете жлъчка каналите се отварят и по този начин осигуряват безпрепятствено изтичане на жлъчката.
  • Близо мониторинг на параметри на възпаление и холестаза - CRP (С-реактивен протеин), брой левкоцити, билирубин, AP (алкална фосфатаза).
    • Ако има дренаж и се увеличават параметрите на CRP или холестаза: Променете дренажа!
  • Сонография (ултразвук) - на всеки 2 до 4 седмици.