Болки в гърба: Вторични заболявания

Следват най-важните заболявания или усложнения, които могат да бъдат причинени от болки в гърба или кръста:

Мускулно-скелетна система и съединителната тъкан (M00-M99).

 • Ограничения за движение

Психика - нервна система (F00-F99; G00-G99)

 • безпокойство
 • депресия
 • Социална изолация

Симптоми и необичайни клинични и лабораторни находки, некласифицирани другаде (R00-R99).

още

 • Избягване на физическа активност

Предсказващи фактори

* Рискови фактори за хронична болка / хронифициране на неспецифична болка в кръста (продължителност на болката от поне три месеца):

 • Удоволствие от консумацията на храна
 • Психо-социална ситуация
  • депресия (19.3% от случаите)
  • Дистрес (отрицателен стрес)
  • Болка-свързани познания: напр. катастрофиране, безпомощност / безнадеждност.
  • Пасивен болка поведения: напр. подчертано избягване и поведение за избягване на страха.
  • свръхактивна болка поведение: упорита трудолюбие, потискащо поведение на болката.
  • Тенденция към соматизация
 • Прекалена пълнота (с наднормено тегло; ИТМ> 30) (16.75% от случаите).