Предсърдно мъждене: Или нещо друго? Диференциална диагноза

Сърдечносъдова система (I00-I99).

  • Атриовентрикуларна тахикардия с повторно навлизане (AVRT) - принадлежи към пароксизмална суправентрикуларна тахикардия и води до типични припадъчни епизоди с тахикардия (сърдечен ритъм твърде бързо:> 100 удара в минута), замайване и евентуално признаци на остра сърдечна недостатъчност (сърдечна недостатъчност)
  • екстрасистоли (сърце заекване) - сърдечен ритъм, който се появява извън физиологичния сърдечен ритъм.
  • Синусова тахикардия - увеличен сърце скоростта се увеличава със 100 удара в минута, произхождаща от синусов възел.
  • Камерна тахикардия - сърдечна аритмия с твърде бърз сърдечен ритъм, произхождащ от вентрикулите.
  • Предсърдно трептене - сърдечна аритмия, при която предсърдията на сърцето бият нередовно 240 до 340 пъти в минута в покой, докато вентрикулите обикновено бият по-бавно