Асистираното самоубийство – кога е незаконно?

Да заспиш здрав в напреднала възраст и да не се събудиш отново – тази идея за умиране става реалност само за малцина. Умирането често се проточва и може да бъде свързано с болка и драстични ограничения върху качеството на живот. Не на последно място, много умиращи хора не искат да бъдат „бреме“ за своята среда. Всичко това поражда страхове и събужда у някои желанието сами да определят часа на умиране – ако трябва и с помощта на трети лица.

Какво е асистирано самоубийство?

Пасивна евтаназия

В този случай мерките за удължаване на живота (например изкуствено хранене, вентилация или прилагане на определени животоподдържащи лекарства) не продължават. Основанието за това обикновено е изричното волеизявление на пациента, например под формата на живо завещание. Ако това е налично, пасивната евтаназия не е наказуема в Германия.

Индиректна евтаназия

Помощ при самоубийство (асистирано самоубийство)

На 26 февруари 2020 г. Федералният конституционен съд напълно отмени противоречивия параграф 217 за евтаназията, който криминализира организираната евтаназия. Това не е предполагало никакви финансови интереси, а е имало за цел повторна евтаназия. Така при определени обстоятелства засегна и общопрактикуващите лекари.

Активна евтаназия

Известна също като „убийство при поискване“, активната евтаназия е криминално престъпление в Германия – дори след като раздел 217 беше отменен. Това означава, че не пациентът приема смъртоносно лекарство, а трета страна, която активно го прилага.

Тема на обсъждане: Подпомогнато самоубийство

Това беше историческо решение, взето от Федералния конституционен съд на 26 февруари 2020 г.: всеки човек има право да умре по самоопределен начин. Това включва и правото да бъдете подпомагани от трети страни. Всички хора могат да се възползват от това право на асистирано самоубийство – не само тежко болните в края на живота си.

Това, което беше планирано като пречка, особено за организации като Dignitas, обаче разстрои най-вече засегнатите и лекарите. Това е така, защото деловият характер на закона не се отнася до финансови интереси и алчност за печалба. По-скоро всеки, който редовно и многократно извършва асистирано самоубийство, подлежи на съдебно преследване. Следователно това засегна и семейните лекари, които многократно подпомагаха самоубийството на своите пациенти.

Намирането на помощ за самоубийство в момента е трудно

В настоящата ситуация обаче на практика често е много трудно за хората, които искат да умрат, да намерят лекар, който да предпише смъртоносното лекарство. В момента много хора се обръщат към чужбина, например към Швейцария, където има организации за евтаназия. Човек обаче трябва да може да пътува и също така да може да си позволи високите разходи.

На 6 юли 2023 г. два нови законопроекта бяха внесени в Бундестага за регулиране. И двете бяха отхвърлени.

Уважение към самоопределението: Вторият проект, представен от група, ръководена от Ренате Кюнаст (Зелените) и Катрин Хелинг-Плар (FDP), набляга на свободния избор на индивида и по този начин също освобождаването от наказание за помощ при самоубийство чрез подходящо организации. И тук трябваше да има задължителни, макар и еднократни консултации. Планът обаче беше те да се организират като оферта с нисък праг в национална мрежа.

И така, след отхвърлянето на проектите, отново се търси законодателство, за да се приложи на практика решението на съдията от 2020 г.