Анурия и олигурия: диагностични тестове

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, и задължителни лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване.

  • Бъбречна сонография (ултразвук изследване на бъбреците), включително пикочните пътища.
  • електрокардиограма (ЕКГ; запис на електрическата активност на сърце мускул) - за основна диагностика.
  • Компютърна томография (CT) на корема (коремна CT) / гръден кош /сандък (торакална КТ) - при съмнение за туморно заболяване.
  • Ядрено-магнитен резонанс (MRI) на корема (MRI на корема) - при съмнение за туморно заболяване.
  • Урография или Рентгенов празен корем.
  • Уретроцистоскопия (уретрална и мехур ендоскопия).