Мерки против стареене: Баланс на киселинната основа

Всички важни метаболитни процеси - ензимни реакции, транспортни механизми, промени в мембранния потенциал и т.н. - в нашето тяло зависят от оптималната стойност на рН, която е между 7.38 и 7.42. За да се гарантира, че рН е постоянно в този диапазон, тялото ни има специален регулаторен механизъм, киселинно-алкалния баланс. Целта е хомеостазата - баланс между киселини намлява бази - за да могат всички процеси в тялото да протичат оптимално. Не е необичайно за киселинно-алкалната баланс да се нарушава, което има отрицателен ефект върху всички метаболитни процеси в организма. Киселини се произвеждат ежедневно в различните метаболитни пътища на тялото и те трябва да се екскретират през белите дробове, т.е. дихателните пътища и бъбреците, т.е. метаболитни, за да се поддържа балансът между киселини намлява бази.
РН на кръв предоставя информация за текущото състояние на киселинно-алкалния баланс. Ако рН е под 7.37, присъстват твърде много киселини - това се нарича ацидоза. Ако рН се повиши до над 7.43, бази преобладават, което се означава като алкалоза.
Нарушенията на киселинно-алкалния баланс могат да бъдат разделени на пет групи

  • Метаболитна алкалоза
  • Метаболитна ацидоза
  • Латентна метаболитна ацидоза *
  • Респираторна алкалоза
  • Респираторна ацидоза

* Специална форма е латентна метаболитна ацидоза: тук хомеостазата - балансът - на pH все още се запазва в тесните си граници от 7.38 и 7.42.

До известна степен тялото има компенсаторни механизми. Дихателни (дишане-свързани) нарушенията се компенсират метаболитно, тоест чрез метаболитни процеси; метаболитни нарушения, т.е. метаболитни нарушения, се компенсират респираторно, т.е. чрез дишане. Винаги е важно обаче да се разпознае и лекува заболяването, което е в основата на киселинно-алкалното разстройство, защото това е единственият начин за стабилизиране на киселинно-алкалния баланс в дългосрочен план.

Стабилният баланс между киселини и основи гарантира, че всички важни процеси в организма могат да протичат оптимално.