Нестабилност на глезенната става - Упражнение 1

1-во упражнение: Поставете се в легнало положение. Поставете единия крак нагоре и опънете другия крак на пода. Сега издърпайте единия крак активно и бавно и разтегнете бавно другия крак.

Направете 10 повторения и след това сменете позицията на краката. Продължете със следващото упражнение.