Фрактура на глезена - Упражнение 4

наклонения/супинация. Седнете на стол и поставете краката си до бедрата. Гърбът ви остава изправен.

Сега повдигнете двата външни ръба, така че товарът да е от вътрешната страна на краката ви. Коляното ставите ще се приближат един към друг. След това от това положение прилагате товара към външните ръбове.

Вътрешната страна на крака се повдига и коляното ставите раздалечете се. Изпълнете 15-20 повторения. Продължете със следващото упражнение