Фрактура на глезена - Упражнение 2

Заредете стабилна фаза. Застанете от двукраката стабилна стойка в стойката за моноподи. Задръжте стойката със засегнатия крак за 2-5 секунди и след това направете почивка от около 15 секунди.

Това е последвано от още 10 подавания. Продължете със следващото упражнение.