Ухапване от животни: Лабораторен тест

Лабораторни параметри от първи ред - задължителни лабораторни изследвания.

  • Малка кръвна картина
  • Възпалителни параметри - CRP (С-реактивен протеин).
  • Бактериология (определяне на патоген и резистентност); в синовит (синовиално възпаление) също пунктат на съответната става.