Тромбоза на аналните вени: Изследване

Изчерпателният клиничен преглед е основата за избор на допълнителни диагностични стъпки:

  • Общ физически преглед - включително кръвно налягане, пулс, телесно тегло, височина; освен това:
    • Инспекция на анален регион / анален канал [зачервяване ?, подуване, възли ?, лобули ?, пролапирала тъкан ?, паралелен еластичен възел перианално (обикновено с размер на главата до слива), синкавочервен, евентуално няколко перлени струни подред; при анален ръб или в анален канал ?, кръв ?, язва в анодерма (язва в областта на аналната лигавица)?]
    • Дигитално ректално изследване (DRU): изследване на ректум (ректум) и съседни органи с пръст чрез палпация (палпация): оценка на простата по размер, форма и консистенция.
  • Проверка на рак

Квадратните скоби [] показват възможни патологични (патологични) физически находки.