Американски зеленика

Стъблено растение

Ericaceae, американска зеленика.

Лекарствено лекарство

Gaultheriae folium - зимнозелени листа.

Продукти

Зимнозелено масло (Gaultheriae aetheroleum): метилов салицилат.

Индикации за употреба

Вижте под метилов салицилат Подробна информация.