Алуминиев сулфат

Структура и свойства

Алуминий сулфат (Al2(SOA4)3 - х Н2O) съществува като безцветни, блестящи кристали или като кристални маса. Той се разтваря лесно в горещо вода.

Вещи

Алуминий сулфатът има антисептични и стягащи свойства.

Области на приложение

  • Алуминий сулфатът е компонент на оцетно-винен алуминий разтвор, който се предлага на пазара, наред с други неща, под формата на гел (по-рано Евцета, сега заместващи продукти).
  • Технически приложения, например като флокулант за вода (напр плуване почистване на басейна).