Помощни средства за възрастни хора – свободно време

Overview
” Електроника ” Движение ” Домакинство
" Храна напитка ” Облекло " Свободно време

Информация за автора и източника

Този текст отговаря на спецификациите на медицинската литература, медицинските указания и текущите проучвания и е проверен от лекари.