Остър корем: Тест и диагностика

Лабораторни параметри от първи ред - задължителни лабораторни изследвания.

Лабораторни параметри 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване и задължителни лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване.

  • Микробиологични цитонамазки и / или култури (аеробни и анаеробни кръв култури; 2 пъти 2 или по-добре 3 пъти 2 кръвни култури); ако е необходимо, също от венозни достъпи или от дренажи - при съмнение за вътресъдови инфекции като напр. ендокардит (кръвна култура почти винаги положително); менингит / менингит (чувствителност (процент на болните пациенти, при които заболяването се открива чрез използването на теста, т.е. настъпва положителен резултат от теста) около 60%); пневмония / пневмония (чувствителност около 3-15%).
  • Диагностика на надбъбречната функция - ACTH, алдостерон or ренин.
  • Серологично изследване - при съмнение за бактериални, вирусни или паразитни инфекции.
  • Туморни маркери - в зависимост от предполагаемата диагноза.