Остър корем: лекарствена терапия

Терапевтична цел

Симптоматична терапия

Препоръки за терапия

  • Интензивни грижи мониторинг на жизнените показатели по време на консервативен терапия или следоперативно.
  • Аналгезия (аналгетици / болкоуспокояващи) съгласно схемата на СЗО за постановка до окончателна терапия при потвърждаване на диагнозата:
    • Неопиоиден аналгетик (парацетамол, агент от първа линия).
    • Нископотенциален опиоиден аналгетик (напр. трамадол) + неопиоиден аналгетик.
    • Опиоиден аналгетик с висока мощност (напр. морфин) + неопиоиден аналгетик.
  • Ако е необходимо, бутилскополамин (спазмолитици).