ацеклофенак

Продукти

Ацеклофенак е одобрен в Германия, наред с други страни, под формата на филмово покритие таблетки (Beofenac). Не е регистриран в много страни.

Структура и свойства

Ацеклофенак (C16H13Cl2НЕ4Mr = 354.2 g / mol) е структурно свързан с диклофенак и се метаболизира частично до него. Съществува като бял кристал прах който е практически неразтворим в вода.

Вещи

Ацеклофенак (ATC M01AB16) има аналгетични и противовъзпалителни свойства.

Показания

За симптоматично лечение на болка и възпаление, свързано с остеоартрит, ревматоиден артрит (хронична полиартрит), И анкилозиращ спондилит (анкилозиращ спондилит).