5 упражнение

„Седящо удължение на коляното“ Седнете на пода и коригирайте коленете си. По-ниско крак е опъната без отпускане на коляното. И двете колена остават на едно и също ниво по време на упражнението.

За укрепване на медиалните части стъпалото е опънато с вътрешния ръб нагоре. Направете цялото нещо 15 пъти по 3 серии крак. Упражнението може да бъде затруднено чрез добавяне на маншети с тежести. Продължете със следващото упражнение