2 упражнение

„Чук“ От дългата седалка натиснете задната част на коляното в подложката, така че петата (стиснати пръсти) леко да се повдига от пода. The стегнат остава на пода. Движението идва само от колянната става, а не от бедрото!

Ако коляно съединение не осигурява достатъчно удължаване, упражнението може да се улесни, като се подпира задната част на коляното с кърпа или малка възглавница. Правете бързи повторения едно след друго (20-25 повторения в 3 серии), така че петата да прави малки движения с чук по пода. За укрепване опънатата, повдигната позиция може да се задържи за няколко секунди и след това да се освободи отново. Продължете към следващото упражнение