фосфолипаза

Какво представлява фосфолипазата?

Фосфолипазата е ензим, който разделя мастните киселини от фосфолипидите. По-прецизната класификация е направена в четири основни групи. Освен фосфолипидите, други липофилни (мазнини) вещества могат да бъдат разделени от ензима.

Ензимът принадлежи към групата на хидролазите. Това означава, че една молекула вода се изразходва по време на процеса на разцепване и се включва в двата получени продукта. The ензими може да има много различни последици. В зависимост от тяхната локализация и тип могат да бъдат инициирани различни сигнални пътища или реакции.

Какви видове има?

Ензимът фосфолипаза се среща в няколко форми в тялото. Фосфолипазите са разделени на четири основни групи: Освен това фосфолипазата А може да бъде разделена на фосфолипаза А1 и фосфолипаза А2. Разделянето се основава на локализацията, при която се получава разделянето между фосфолипид и мастна киселина.

Фосфолипаза С и фосфолипаза D всъщност принадлежат към групата на фосфодиестеразите.

  • Фосфолипаза А
  • Фосфолипаза В
  • Фосфолипаза С
  • Фосфолипаза D

Фосфолипазата А има различни задачи в зависимост от нейната локализация и тип. Докато фосфолипазата А1 играе подчинена роля при хората, фосфолипазата А2 е много по-често срещана.

Този ензим разцепва връзката между мастните киселини и втория въглероден атом на глицерофосфолипидите. За разлика от това, фосфолипазата А1 разцепва връзката между мастните киселини и първия въглероден атом на глицерофосфолипидите. При хората единицата мастни киселини и глицерофосфолипид се намира не само в храната, но и в клетъчните стени на всички клетки в тялото.

Разделянето на връзката е от една страна от съществено значение за разграждането на веществата. За да се осигури адекватно усвояване на вещества в организма по време на храносмилането, фосфолипаза А2 се намира, наред с други неща, в храносмилателната секреция на панкреаса. Чрез отделителните канали на панкреаса, този секрет достига до тънко черво, където ензимът разделя мазнините на по-малки компоненти.

След това компонентите могат да се абсорбират през лигавицата. От друга страна, разцепената мастна киселина служи като изходно вещество за синтеза на тъкан хормони, т.нар простагландини, които поемат най-различни задачи в тялото. По този начин фосфолипазата А2 служи, наред с други неща, за регулиране на възпалението и регулиране на температурата в тялото.

Някои лекарства като обезболяващи (ASA) или глюкокортикоиди може да инхибира ензима и да се използва за терапевтични цели. Фосфолипазата В също така разцепва мастните киселини от глицерофосфолипидите. За разлика от фосфолипазите А1 и А2 обаче, това може да се случи не само при един от въглеродните атоми на глицерофосфолипида, но при първия и втория въглероден атом.

По този начин фосфолипазата В съчетава свойствата на двете фосфолипази от основната група А. По тази причина той също има същите задачи. За да се направи достатъчното усвояване на веществата в организма още по-ефективно по време на храносмилането, фосфолипаза В се намира и в храносмилателната секреция на панкреаса.

В червата ензимът разделя мазнините на по-малки компоненти. Това им позволява да бъдат усвоени. Освен това, след отделянето, ензимът също така осигурява мастна киселина като изходно вещество за синтеза на простагландини.

По този начин фосфолипазата В служи и за регулиране на възпалението и регулацията на температурата на тялото. Това също може да бъде инхибирано от различни лекарства. Има няколко под-форми на този ензим, но те не се различават по своя ефект.

Разликата се крие по-скоро във вида на медиираното от рецептора увеличение на неговата активност. В сравнение с фосфолипазите А и В, фосфолипазата С се различава по мястото, където разцепва връзката. Докато фосфолипазите А и В разцепват мастна киселина от глицерофосфолипида, фосфолипазата С разцепва връзката между глицерола и фосфатната група при третия въглероден атом.

Това освобождава полярна молекула, която поради своя заряд може да се движи свободно в цитозола на клетката. Това е съществена част от задачата на ензима. Субстратът, който се превръща от ензима, се нарича фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат.Това също е глицерофосфолипид с полярна, заредена и аполарна, незаредена част.

Поради тази причина молекулата е в състояние да седи в плазмената мембрана на телесна клетка. Веднага след като специален стимулатор, медииран от клетката, повишава активността на фосфолипаза С, субстратът се превръща. Полученият полярен инозитол трифосфат (IP3) и аполарен диацилглицерол (DAG) служи на клетката като „втори пратеник“ в контекста на предаване на стимул в клетката.

Фосфолипазата D е широко разпространена. Подобно на фосфолипазата С, той принадлежи към групата на фосфодиестеразите. Той може допълнително да бъде разделен на двете изоформи фосфолипаза D1 и фосфолипаза D2.

В зависимост от изоформата те се срещат с различна честота в отделенията и органелите на клетката. В зависимост от тяхната локализация те поемат различни задачи. Субстратът на ензима е така нареченият фосфатидилхолин или лецитин.

Това е компонент на всички клетъчни мембрани и допринася със своите полярни и аполярни части голяма част за функцията на клетъчната мембрана. При хората фосфолипазата D също играе важна роля в много процеси в клетките. Освен всичко друго, той е отговорен за предаването на сигнала, движението на клетките или организацията на цитоскелета.

Тези ефекти се медиират от разцепването на фосфатидилхолин до неговите компоненти холин и фосфатидна киселина. Фосфолипазата D се регулира по много начини. Например, хормони, невротрансмитери или мазнини могат да повлияят на дейността.

Фосфолипазата играе роля при някои заболявания. Не винаги обаче е ясно каква точно е тази роля. При някои невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер се обсъжда, че фосфолипазата D е включена.