Упражнява корема, краката, дъното, гърба

За всички упражнения направете 2 до 3 паса с по 15 повторения. Това е само насока и трябва да бъде коригирано към съответното ниво на производителност. Ако можете да направите по-малко или повече повторения, броят на повторенията може да се регулира, като се използва допълнителното тегло (гири и др.). В противен случай ще направите толкова много повторения, че ще бъдете изтощени след 3 писти. Това може да бъде по-малко или повече повторения от 15 тогава.

Упражнения за стомаха

1 упражнение Легнете по гръб и кръстосайте ръце пред себе си сандък. Краката са под ъгъл, а коленете са раздалечени в бедрата. Вдигни си глава и раменете и преместете горната част на тялото към бедрата.

Не е нужно да повдигате изцяло горната част на тялото си. Достатъчно е също да го повдигнете до края на лопатките си. Продължавайте бавно, когато повдигате нагоре и надолу.

2 Упражнение Легнете по гръб и кръстосайте ръце пред себе си сандък. Краката са изпънати и повдигнати. Ходете с краката си възможно най-нагоре.

Вдигни си глава и раменете и преместете горната част на тялото към бедрата. Не е нужно да повдигате изцяло горната част на тялото си. Достатъчно е също да го повдигнете до края на лопатките си.

След това оставете горната част на тялото и краката да потънат отново. Продължавайте бавно, когато повдигате нагоре и надолу. 3 Упражнение Легнете по гръб и кръстосайте ръце пред себе си сандък.

Краката са под ъгъл, а коленете са раздалечени в бедрата. Вдигни си глава и раменете и ги поставете странично на коленете си. По този начин обърнете горната част на тялото си.

Не е нужно да повдигате изцяло горната част на тялото си. Достатъчно е и ако го вдигнете до края на лопатките си. Продължавайте бавно, когато повдигате нагоре и надолу.

След това сменете коляното и обърнете горната част на тялото към другото коляно. 4 Упражнение Легнете по гръб и дръжте ръцете си изпънати. Краката са под ъгъл, а коленете са раздалечени в бедрата.

Повдигнете главата и раменете и приближете горната част на тялото до бедрата. Не е нужно да повдигате изцяло горната част на тялото си. Достатъчно е също да го повдигнете до края на лопатките си.

След това преместете горната част на тялото наляво и надясно. Ръцете остават изпънати, а раменете остават нагоре. Още упражнения можете да намерите в статиите:

  • Упражнения срещу кух гръб
  • Вибрационно обучение