Удължаване

„Шиен отдел на гръбначния стълб - Удължаване“ Седнете на стол с изправена горна част на тялото. Издърпайте брадичката си към сандък и натиснете гърба на вашия глава наопаки. Представете си, че някой ви дърпа нагоре за гърба на вашия глава.

По този начин разтягате шийните прешлени и увеличавате гръбначен канал. Задръжте позицията за 10 секунди и след кратка почивка изпълнете още 5 подавания. Продължете със следващото упражнение за шийните прешлени