Спермидин: Ефекти и странични ефекти

Спермидин: Описание Спермидинът е естествено срещащо се вещество във всички живи организми. Например, той се намира в клетките на човешкото и животинското тяло, както и в растенията. Химичното наименование на спермидин е 1,5,10-триазадекан или моноаминопропилпутресцин. Спермидинът принадлежи към групата на биогенните амини. Той е предшественик на спермин (диаминопропилпутресцин), компонент на... Спермидин: Ефекти и странични ефекти