Спортни методи за медицински преглед

Спортните медицински медицински методи са важни елементи при определянето на профила на спортната дейност и поради това се използват в много различни области. Спортен медицински преглед може да се проведе по различни причини. Целта може да бъде да се определи спортното представяне на човек, но също така да се изключат определени рискове, които могат да възникнат по време на спортни дейности.

Често се случват находки или аномалии, които могат да имат дългосрочен потенциал за заболяване, но които могат да бъдат елиминирани чрез ранно откриване. Основната задача на методите за спортен медицински преглед е изключването на противопоказанията за спортни дейности. По принцип всеки човек трябва да се прегледа веднъж от спортна медицинска гледна точка, за да изключи рисковете и да може по-добре да оцени представянето си.

Съществуват обаче и препоръки кои групи хора трябва да се подложат на спортен медицински преглед. Децата на възраст над десет години с цел да участват в спорт трябва да се подложат на преглед, за да предотвратят възможни проблеми и да изяснят своите фитнес за спорт. По същия начин лицата над 30-годишна възраст, които са новодошли в спорта или не са участвали в спорта поне пет години, трябва да се изследват, за да се изключат рисковете и противопоказанията за упражнения.

Всеки спортист, който е на 35 или повече години, трябва да се подложи на медицински медицински преглед, тъй като тялото се променя с възрастта и напрежението не е толкова високо и условията вече не са оптимални. И тук основният интерес е да се избегнат възможни модели на заболяване, причинени от спортуването. Особено спортисти, които имат здраве проблеми и бихте искали да започнете да спортувате, определено трябва да посетите спортен лекар, преди да започнат. Голяма група хора са тези, които се нуждаят от рехабилитация поради болест, спортни наранявания или нарастващата възраст. Тази група пациенти се нуждае от прецизен спортен медицински преглед, за да разбере с какви рехабилитационни норми за стрес може и трябва да се направи.