Разпределение

дефиниция

Разпределението (разпределението) е фармакокинетичен процес, който започва веднага след това абсорбция на лекарството от червата. По време на този процес лекарството попада в кръвта и пътува до органи, телесни течностии тъкани. Разпределението е необходимо, за да може лекарството да достигне целта на лекарството в достатъчна степен концентрация, Например, ан антидепресант трябва да бъдат разпределени в кръв-мозък бариера в централната нервната система (мозък), така че да може да задейства своите ефекти при синапси на невроните. Обем на разпространение е фармакокинетичен параметър, който предоставя информация за това колко фармацевтичен агент разпределя от кръв в извънсъдовото пространство и тъканите (виж там). Това е теоретична величина, а не реална сила на звука. Важни влияещи фактори са свързване с протеини, физикохимични свойства на лекарството, перфузия на органи и анатомични бариери. Ако свързване с протеини е високо, разпределението се очаква да бъде по-ниско, тъй като активната съставка е предимно в кръв. Това е вярно, например, за антагонисти на витамин К като варфарин.