предна лапа

синоним

Антетарсус

дефиниция

Предната част на стъпалото е най-предната част на стъпалото, тя се свързва с метатарзуса и се формира от петте фаланги.

Анатомия

Предната част на крака се формира от: ставите между ставите на пръстите се наричат ​​междуфалангови стави. Прави се разлика: Фалангите стават по-къси и по-деликатни от проксимални (близо до тялото) до дистални (далеч от тялото). По този начин основната фаланга е по-дълга и по-широка от крайната фаланга. Приземните фаланги се съчленяват в съвместната им повърхност с метатарзална кости (Ossa metatarsalia) в т.нар метатарзофалангеална става.

  • Голям пръст (Hallux)) Палецът от друга страна е от две части и следователно се състои само от основна и крайна фаланга.
  • Малки пръсти (Digiti II-V) Малките пръсти се състоят от по 3 крайника (фаланги, единствено число: фаланга), тук се прави разлика между основен, среден и краен крайник (фаланга проксималис, фаланга медиалис и фаланга дисталис).
  • Проксимално и
  • Дистална интерфалангеална става.