Пипер

Стъблено растение

Piperaceae, черен пипер.

Лекарствено лекарство

Piperis nigri fructus - плод от пипер.

  • Черен пипер: зрели, неузрели реколти, сушени плодове.
  • Бял пипер: зрели плодове, външната част на перикарпа се изтрива.
  • Зелен пипер: пресни, неузрели плодове.

Продукти

Пикантни вещества: киселинни амиди

Вещи

  • Изгаряне
  • Стимулиране на секрецията на стомашен сок
  • Инсектицидни (чисти вещества, напр. Пиперин)

Области на приложение

Като подправка