пейсмейкър

Синоними в по-широк смисъл

Пейсмейкър, HSM,