Орална млечница (Gingivostomatitis Herpetica): Усложнения

Следват най-важните заболявания или усложнения, които могат да бъдат причинени от гингивостоматит херпетика („орална млечница“):

Очи и очни придатъци (H00-H59).

  • Keratitis dentritica / -disciformis - възпаление на роговицата и конюктива на очите.

Ендокринни, хранителни и метаболитни заболявания (E00-E90).

Психика - нервна система (F00-F99; G00-G99)