Оксазолидинони

Вещи

Оксазолидиноните имат антибактериална активност срещу аеробни Грам-положителни бактерии и анаеробни микроорганизми. Те се свързват с бактериални рибозоми и предотвратяват образуването на функционален 70S иницииращ комплекс и по този начин съществена стъпка по време на процеса на превод.

Показания

За лечение на бактериални инфекциозни заболявания.

Активни съставки

  • Линезолид (Zyvoxide)
  • Тедизолид (Sivextro)