Обратна раменна протеза

Обща информация

Обратната раменна протеза се отнася до форма на раменна става заместване, което не съответства на анатомичната форма. Този тип протеза се използва, когато раменните мускули вече не функционират и раменна става е дегенеративно променен. Операцията предлага възможност за болка релеф и възстановява част от функцията.

Основен недостатък е възможна операция за ревизия след няколко години, която може да доведе до загуба на функцията на раменна става. Терминът „обърната раменна протеза“ се отнася до протеза, която е конструирана по обратния начин на нормалната раменна става. Анатомично правилно, глава на ставата седи на раменна кост, гнездото лежи върху акромиоклавикуларната става. С обратната раменна протеза, глава на ставата вече се поставя на мястото на костната гнездо, а изкуственото гнездо седи на горната част на ръката.

Кой се възползва от обратна протеза на рамото?

Раменна протеза е винаги необходима, ако засегнатият пациент страда от едно от следните заболявания: Обратната раменна протеза е особено полезна, ако в допълнение към тези състояния има и изразено увреждане на стабилизиращите мускули на раменната става (ротационен маншет).

  • Артроза на напреднала раменна става
  • Ревматично заболяване
  • Ставна инфекция (омартрит)
  • Хронична нестабилност на раменната става (луксация на рамото)
  • При фрактури в ставната повърхност или некроза на раменната глава

Причини за операция

Обратната раменна протеза се използва, когато има износване на ставата, което прави изкуствена става необходима. В същото време мускулите на ротационен маншет трябва да не работи, за да не успее нормална раменна протеза. Обратната раменна протеза се използва и в случаи на злополуки и натрошени фрактури на раменната кост глава или в случаи на изкълчвания на рамото, които съществуват от години.

Тази обратна конструкция на раменната става променя биомеханиката на рамото. Обикновено няколко мускула, т.нар ротационен маншет, трябва да се свие, за да премести рамото. Обратната конструкция обаче измества центъра на въртене на рамото надолу и навътре. В резултат на това пациентът вече зависи само от един функциониращ мускул, за да използва протезата. Това е делтоидният мускул, който не е част от ротаторния маншет.