Обобщение | Физиотерапия за спастичност

обобщение

Като цяло физиотерапията играе важна роля при лечението на спастичност. Тъй като проблемите, върху които спастичност се основава обикновено са с мускулест характер, целенасочена физическа подготовка и отдих упражненията могат да постигнат добри резултати при физиотерапевтично лечение. A план за обучение което е индивидуално съобразено с нуждите на всеки пациент, помага за постигането на поставените цели и предлага на пациента възможността да продължи да прилага упражненията, научени извън терапията и по този начин активно да прави нещо по отношение на своите спастичност. Терапевтът решава кой метод на лечение е най-подходящ, в зависимост от индивидуалния случай, след консултация с лекаря и пациента.