Кръгове на раменете и шията

"Рамо- врат кръгове ”Нека ръцете ви висят отстрани на тялото. Издърпайте раменете напред - нагоре и след това кръгнете плавно назад - надолу. Гледайте напред и дръжте горната част на тялото изправена.

Особено когато раменете са изтеглени назад - надолу, гръдна кост изправя се. Кръжете раменете 15 пъти назад. Не е нужно да кръжите раменете успоредно, но може и да действа компенсирано. Продължете със следващото упражнение