Класификация според Weber | Физиотерапия при фрактура на глезена

Класификация според Вебер

An глезен фрактура обикновено се класифицира от лекарите според вида и местоположението му. Един от начините да направите това е да ги класифицирате според Вебер. Класификацията на Вебер на глезен фрактури се основава на синдесмоза.

Синдесмозата е главно отговорна за стабилността на цялото глезен става. Това е здрав лигамент, който свързва пищяла и фибулата и по този начин образува така наречената глезена вилица. Ако синдесмозата също е засегната от нараняване, това е решаващо за лечението, тъй като може да настъпи сериозно последващо увреждане на ставата поради важната й роля на стабилизатор.

Класификацията според Weber е разделена на три класа: Weber-A-Фрактура: Фрактурата е разположена под синдесмозата, обикновено на по-тънката фибула. В повечето случаи самата синдесмоза не е наранена. Weber-B фрактура: Фрактурата е локализирана на нивото на синдесмоза; рискът, че синдесмозата също е засегната от нараняването, е значително по-висок.

Фрактура на Weber-C: Фрактурата е разположена над синдесмозата на прасеца и / или пищяла. При този тип фрактури синдесмозата почти винаги е засегната от нараняването.

  1. Weber-A-Fracture: Фрактурата е разположена под синдесмозата, обикновено на по-тънката фибула. В повечето случаи самата синдесмоза не е наранена.
  2. Фрактура на Weber-B: Фрактурата е на нивото на синдесмоза, рискът синдесмозата да бъде засегната и от нараняването е значително по-голям.
  3. Фрактура на Weber C: Фрактурата лежи над синдесмозата на прасеца и / или пищяла. При този тип фрактури синдесмозата почти винаги е засегната от нараняването.

Фрактура на глезенната става - ОП

Ако фрактура на глезена е отворена фрактура, ставата се измества в позиция от фрактурата, сложна фрактура или фрактура на Weber B или фрактура Weber C, препоръчително е фрактурата на глезена да се лекува хирургично. Основната цел е да се възстанови анатомичното положение на ставата, да се фиксира фрактурата и да се запази функцията на ставата. За фиксиране на фрактурите често се използват малки плочи и винтове.

Те могат да останат в тялото за дълго време и не се отстраняват най-рано до 12 месеца. Рискове могат да възникнат и при фрактура на глезена, включително кожата некроза, инфекции на оперираната става, смущения в костите и заздравяване на рани, както и неправилно излекуване, което по-късно може да доведе до глезен артроза. Мерките за рехабилитация, които следват операцията, не се различават от консервативното лечение на фрактури на глезена.

Напредъкът на изцелението трябва редовно да се следи посредством Рентгенов контролирайте изображенията. В професионалните среди това се нарича и функционално обслужване. Тази статия може също да ви интересува: „Стрес след фрактура на глезена