Идаруцизумаб

Продукти

Идаруцизумаб се предлага на пазара като инжекционен / инфузионен разтвор (Praxbind). Той беше одобрен в ЕС и САЩ през 2015 г. и в много страни през 2016 г.

Структура и свойства

Идаруцизумаб е хуманизиран Fab фрагмент от IgG1 моноклонално антитяло. Той има молекулно тегло приблизително 47.8 kDa. Идаруцизумаб се свързва с дабигатран в съотношение 1: 1. Лекарството се произвежда по биотехнологични методи.

Вещи

Идаруцизумаб (ATC V03AB) се свързва с афинитет на пикомоларно свързване към свободен и свързан с тромбин дабигатран и неговите метаболити и инактивира ефектите на тромбиновия инхибитор в рамките на минути. Той противодейства на кървенето, което може да се появи като страничен ефект от дабигатран терапия. Крайният полуживот е приблизително 10 часа.

Показания

Идаруцизумаб е предназначен за употреба при пациенти с тежки и неконтролируеми кръвоизливи по време на лечение с дабигатран (Pradaxa).

Дозиране

Според SmPC. Лекарството се прилага в болнични условия като интравенозна инфузия или болусна инжекция.

Противопоказания

За пълни предпазни мерки вижте етикета на лекарството.

Взаимодействия

Не са известни наркотици взаимодействия.

Неблагоприятни ефекти

Най-често срещаните възможни неблагоприятни ефекти include главоболие (при здрави субекти) и хипокалиемия, делириум, запек, треска, и пневмония (при пациенти).