Диафрагма

Синоними

медицински: диафрагма

дефиниция

Диафрагмата е особеност на бозайниците. Това е дебела от три до пет милиметра, с форма на купол, мускулесто-сухожилна плоча, която разделя сандък (гръден кош) от корема и представлява най-важният дихателен мускул. Структура: Диафрагмата може да бъде разделена тъканно технически (хистологично) на две части.

Мускулните части произхождат от произхода на гръдната мускулатура в долната гръдна стена. Те се обединяват в централно сухожилно поле (Centrum tendineum), което представлява жилавата част. За ориентация мускулната част на диафрагмата е разделена на три секции: Мускулната част на pars sternalis произхожда от задната повърхност на мечовидният процес (Processus xiphoideus) и обвивката на ректуса.

Pars costalis произхожда от хрущял от долните шест ребра на крайбрежната арка. Медиалната част (crus mediale) на pars lumbalis произхожда от лумбалните гръбначни тела 1-3 и техните междупрешленни дискове; страничната част (crus laterale) произхожда от втората лумбална гръбначно тяло, 1-ви лумбални прешлени, наред с други. Сухожилна дъга на псоасаркадата (аркадна форма на сухожилието на Musculus psoas major, Ligamentum mediale), 2-ра сухожилна дъга на квадратусната аркада (аркадна форма на сухожилна лента на Musculus quadratus lumborum, Ligamentum laterale) и ребрения процес на втората лумбална гръбначно тяло до върха на 12-то ребро.

Различните мускулни части се обединяват от двете страни по куполообразен начин, за да образуват жилав център и по този начин формират границата между коремната и гръдната кухина. По този начин тя има близки съседски отношения с органите и на двамата телесни кухини. От горната страна, в гръдната кухина, десният лоб на бял дроб прилепва от дясната страна и от лявата страна на левия лоб на белия дроб и перикард, която е слята с жилавия център на диафрагмата.

В долната част на коремната кухина, черен дроб (със своята зона nuda, слята с диафрагмата) и вдясно бъбрек са в непосредствена близост до диафрагмата от дясната страна и левия лоб на черния дроб, стомашното дъно, далак и си тръгна бъбрек отляво. Между мускулните части има триъгълни триъгълници, пълни с малко съединителната тъкан: trigonum sternocostale (централна, т.нар. цепнатина на Ларей) в pars sternalis и trigonum lumbocostale (от двете страни, т. нар. триъгълник на Бохдалек).

 • Средна част, зад гръдната кост = Pars sternalis
 • Двете страни, обърнати към ребрата = Pars costalis
 • Задна част, обърната към гърба = Pars lumbalis, с дясно и ляво стегнат (Crus dexter и Crus зловещ).

Преминаване на диафрагмата / диафрагмалните пролуки: Мембраната има отвори за преминаване на проводящи пътища и връзки на органи.

Следващият преглед дава обща представа. Диафрагмена празнина: Foramen venae cavae (на нивото на 8-и диафрагмен прешлен) странично тригонно стернокостално съдово снабдяване на диафрагмата: Над диафрагмата, следните артерии снабдяват диафрагмата с богат на кислород кръв: arteria pericardiacophrenica dexter und sinister, които произхождат от двете страни на arteria thoracica interna dexter und sinister, и arteria musculophrenica dexter und sinister, които продължават хода на arteria thoracica interna. Клон на гръдната аорта, arteria phrenica superior, също допринася за снабдяването.

Под диафрагмата, клон на коремната аорта, arteria phrenica inferior, доставя диафрагмата. Венозният отток се осъществява по едноименни вени. Диафрагмата се доставя нервно от диафрагмен нерв от шийния сплит.

Той получава части от гръбначен мозък сегменти C3-5 („C“ означава цервикален, т.е. разположен в шия ■ площ). Стара поговорка за това е: „Три, четири, пет, поддържат диафрагмата жива!

 • Проникващи структури: Vena cava inferior Ramus phrenicoabdominalis на десния диафрагмен нерв
 • Долна кава на вената
 • Ramus phrenicoabdominalis на десния диафрагмен нерв
 • Долна кава на вената
 • Ramus phrenicoabdominalis на десния диафрагмен нерв
 • Проникващи структури: хранопровод и trunci vagales отпред и отзад (парасимпатикови нервни влакна)
 • Хранопровод и върху него лежи
 • Trunci vagales отпред и отзад (парасимпатикови нервни влакна)
 • Хранопровод и върху него лежи
 • Trunci vagales отпред и отзад (парасимпатикови нервни влакна)
 • Проникващи структури: Aorta descendensDuctus thoracicus („гръден млечен канал“, лимфен съд)
 • Спускаща се аорта
 • Ductus thoracicus (канал на кърмата, лимфен съд)
 • Спускаща се аорта
 • Ductus thoracicus (канал на кърмата, лимфен съд)
 • Проникващи структури: Вдясно: Vena azygos Вляво: Hemiazygos на вените Nervi splanchnici
 • Вдясно: Вена азигос
 • Вляво: вена hemiazygos
 • Nervi splanchnici
 • Вдясно: Вена азигос
 • Вляво: вена hemiazygos
 • Nervi splanchnici
 • Проникващи структури: Truncus sympathicus
 • Симпатичен багажник
 • Симпатичен багажник
 • Проникващи структури: Arteria и vena thoracica interna / epigastrica superior
 • Arteria и vena thoracica interna / epigastrica superior
 • Arteria и vena thoracica interna / epigastrica superior