Калиев дефицит (хипокалиемия): диагностични тестове

задължителен диагностика на медицински изделия.

  • Измерване на кръвното налягане
  • електрокардиограма (ЕКГ; запис на електрическата активност на сърце мускул) - стандартен преглед за сърдечни аритмии[Хипокалемия: увеличена амплитуда на Р, ST депресия, Т изравняване, U вълни, TU сливане; Пещера (Предупреждение)! Повишена чувствителност на дигиталис] Забележка: Остра хипокалиемия показва по-слабо изразени промени в ЕКГ от хроничната хипокалиемия.