Витамин К: Рискови групи

Рисковите групи за дефицит на витамин К включват лица с: