Зимна череша (Withania Somnifera): Взаимодействия

Според WHO (World 3драве Данни за организацията, поглъщане на сънна ягода може да увеличи ефектите на барбитурати и намаляване на ефектите от диазепам намлява клоназепам.